Xã hội

Phú Thọ công khai thông tin 465 doanh nghiệp, hộ kinh doanh nợ thuế

Cục Thuế Phú Thọ vừa công khai thông tin 465 doanh nghiệp, hộ kinh doanh còn nợ tiền thuế và các khoản thu khác thuộc ngân sách nhà nước đến thời điểm ngày 30/9/2022, với số tiền trên 210,5 tỷ đồng. Bao gồm 195 doanh nghiệp nợ trên 205,5 tỷ đồng và 270 hộ kinh doanh nợ trên 5 tỷ đồng.

Phú Thọ công khai thông tin 465 doanh nghiệp, hộ kinh doanh nợ thuế

Công chức thuế Cục Thuế Phú Thọ rà soát doanh nghiệp, hộ kinh doanh nợ thuế, công khai đôn đốc thu hồi nợ thuế. Ảnh: Văn Học

Cục Thuế Phú Thọ cho biết, các doanh nghiệp, hộ kinh doanh nêu trên có số tiền thuế nợ quá 90 ngày kể từ ngày hết thời hạn nộp thuế và các khoản thu khác thuộc ngân sách nhà nước, nhưng không tự nguyện chấp hành.

Đứng đầu bảng nợ thuế theo danh sách nợ thuế là Công ty CP sản xuất kinh doanh dược và trang thiết bị y tế Phú Thọ nợ trên 44,4 tỷ đồng.

Tiếp đến là Công ty TNHH phát triển hạ tầng cụm công nghiệp Đồng Lạng – TASCO nợ trên 28,3 tỷ đồng; Công ty CP cấp nước Phú Thọ nợ trên 20,8 tỷ đồng; Công ty CP sản xuất kinh doanh thiết bị y tế môi trường Phú Thọ nợ trên 13,7 tỷ đồng; Công ty TNHH thương mại Sơn Ngọc nợ trên 7,5 tỷ đồng; Công ty CP xây lắp điện nước Phú Thọ nợ trên 6,2 tỷ đồng; Công ty CP Hà Phương nợ trên 6,2 tỷ đồng; Công ty CP xây dựng và thương mại Sông Biên nợ trên 5,9 tỷ đồng; Công ty CP xây dựng và thương mại Lê Nhật nợ trên 5,6 tỷ đồng…

Đại diện Cục Thuế Phú Thọ cho biết, để kéo giảm nợ thuế, đơn vị đã thực hiện quyết liệt các biện pháp đôn đốc thu hồi nợ thuế và cưỡng chế nợ thuế theo đúng quy định của Luật Quản lý thuế; rà soát, phân loại nợ, theo dõi, giám sát chặt chẽ các khoản nợ thuế, kiên quyết xử lý cưỡng chế nợ thuế đối với những trường hợp cố tình chây ỳ, nợ đọng thuế kéo dài bằng nhiều hình thức; thực hiện công khai thông tin nợ thuế trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Cùng với đó, cục thuế đã chỉ đạo các phòng chức năng và chi cục thuế trực thuộc thực hiện đồng bộ, quyết liệt nhiều giải pháp trọng tâm như: Đôn đốc kịp thời các khoản thuế phát sinh của người nộp thuế thuộc phạm vi quản lý vào ngân sách nhà nước, không để phát sinh thêm nợ mới; rà soát, phân loại các khoản nợ thuế đầy đủ theo đúng quy trình và xử lý các khoản nợ đúng quy định; xây dựng kế hoạch thu tiền thuế nợ chi tiết theo từng doanh nghiệp, hộ kinh doanh, từng công chức được giao nhiệm vụ thu nợ theo từng tháng, từng quý đồng thời đề ra biện pháp thực hiện có hiệu quả; thực hiện đôn đốc và cưỡng chế thu hồi nợ thuế theo quy định của Luật Quản lý thuế và các văn bản hướng dẫn thi hành./.

Nguồn: Phú Thọ công khai thông tin 465 doanh nghiệp, hộ kinh doanh nợ thuế | Thời báo Tài chính Việt Nam (thoibaotaichinhvietnam.vn)

Phutho247

PhuTho247 là Blog chia sẻ tin tức chọn lọc. Tất cả các bài viết đều được ghi rõ nguồn. PhuTho247 không chịu trách nhiệm về các bài viết trên PhuTho247.com

Bài viết liên quan

Back to top button